O firme

Spoločnosť TEMPUS s.r.o. vznikla v roku 1996. Sme rýdzo slovenskou spoločnosťou s ustálenou štruktúrou vlastníkov a slovenským kapitálom, pôsobíme na trhu 25 rokov.

Pôvodné zameranie spoločnosti bolo úzko profilované a previazané so silnou strojárskou tradíciou na Považí, pričom nosnými zákazníkmi spoločnosti boli bývalé, ale aj novovzniknuté strojárske závody a spoločnosti orientované predovšetkým na výrobu ložísk. Od samého vzniku spoločnosti je hlavnou činnosťou presná zákazková strojárska výroba zameraná na výrobu meradiel, meracích prípravkov, špeciálneho upínacieho, rezného a strižného náradia, prípravkov pre výrobu, ale i náhradných dielov pre strojné údržby. Táto činnosť je i naďalej nosným prvkom spoločnosti.

Postupne sa výrobný program a aktivity spoločnosti rozširovali o ďalšie služby a  činnosti. Ide predovšetkým o komplexnú výrobu ozubenia vrátane brúsenia. V súčasnej dobe sme schopní ponúknuť výrobu priameho i šikmého ozubenia na vonkajších valcových plochách do modulu 12 a maximálneho priemeru 710 mm. Taktiež zabezpečujeme vo vlastnej réžii výrobu šnekových prevodov, ako aj opravy, reguláciu a výrobu trapézových skrutiek a matíc. Zaoberáme sa taktiež návrhom a výrobou špeciálneho ručného náradia pre gumárenský priemysel.  Opracovávame odliatky zo zliatín železných, ale i neželezných – farebných kovov. V rokoch 2011 až 2013 sme zabezpečovali výrobu, skúšky a dodávku špeciálneho vysokopevnostného spojovacieho materiálu určeného pre ruského zákazníka. Ďalšou činnosťou, o ktorú sme rozšírili naše podnikateľské aktivity, je výroba a montáž oceľových prvkov a konštrukcií pre zákazníkov zo stavebného priemyslu. Za zmienku stojí aj poskytovanie vzdelávacej, prekladateľskej a tlmočníckej činnosti v anglickom a francúzskom jazyku, ktoré vykonávame od roku 2009.

Tak ako sa rozširovali naše služby a podnikateľské aktivity rozrastalo sa aj portfólio našich zákazníkov. Naše služby poskytujeme najmä zákazníkom zo Slovenska a Českej republiky pôsobiacim v oblasti strojárskeho, automobilového, gumárenského, energetického a  potravinárskeho priemyslu. Ku každému zákazníkovi a jeho požiadavkám pristupujeme individuálne a za naše najväčšie prednosti považujeme okrem 25 ročných skúseností najmä to, že sme schopní flexibilne a promptne reagovať na ich požiadavky a zabezpečiť ako kusovú tak i sériovú výrobu v požadovaných termínoch a kvalite. Samozrejmosťou je komplexné zabezpečenie výroby od dodávky materiálu, jeho opracovania, tepelného spracovania, povrchovej úpravy podľa požiadaviek a potrieb zákazníka.

Zamestnávame kvalifikovaných a skúsených odborníkov, ktorí majú dlhoročné praktické skúsenosti so strojárskou a zámočníckou výrobou. V súčasnej dobe máme 12 zamestnancov, z toho 7 výrobných.