Kontakt

Vedenie spoločnosti

Mgr. Michaela Rapantová Varhaníková
konateľ
+421 905 175 978

varhanikova@tempussr.sk
rapantova@tempussr.sk

Výroba

Mgr. Róbert Varhaník
vedúci výroby
+421 907 146 832
varhanik@tempussr.sk
Michal Belák
technologická príprava výroby, nákup a príjem materiálu
+421 904 865 072
belak@tempussr.sk
Radoslav Ďuriš
vedúci sekcie CNC
+421 949 451 445
duris@tempussr.sk

Kancelária

Mgr. Monika Belicová
fakturácia, cenové ponuky, administratíva
+421 905 451 578
belicova@tempussr.sk

Office a korešpondenčná adresa:

TEMPUS s.r.o.

Výroba a kancelárie:
SoŠ Strojnícka – dielne
Športovcov 341/2
(vchod a prístup zo Školskej ulice)
017 49 Považská Bystrica
Slovenská republika

Fakturačné údaje:
Gorkého 10
811 01 Bratislava – Staré Mesto

IČO: 36 008 354
DIČ: 20 20 440 884
IČ DPH: SK 20 20 440 884

Dátum vzniku: 20.08.1996 | Výška základného imania: 34.000 Eur | Rozsah splatenia: 34.000 EUR
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka: 118263/B